Trafik Sigortası

Trafik Sigortası


Trafikte güvence : Trafik Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

“Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”
 

Trafik Sigortası'nın Size Sunduğu Teminatlar Nelerdir.?
  • Araç Başına Maddi
  • Kaza Başına Maddi
  • Kişi Başına Sağlık Gideri
  • Kaza Başına Sağlık Gideri
  • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm
  • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm
  • Assistans Hizmeti
Genel Şartlar Nelerdir?

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağı
 

Poliçemle İlgili Detaylı Bilgiyi Nereden Alabilirim?

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0286 213 55 33 no’lu telefondan alabilirsiniz.

 


KASKO TEKLİF AL?
?

Captcha

HİZMETLERİMİZ