Okyanus Limitli Sağlık Sigortası

Okyanus Limitli Sağlık Sigortası

Zor günleri şimdiden düşünüp tedbir almak isteyenlere, hayatın coşkusuna ara vermek istemeyenlere ve sevdikleriyle sağlıklı, uzun bir ömür dileyenlere; Türkiye Sigorta Okyanus Limitli Sağlık Sigortası.

Bunun yanında sizlere, yaşa ve sigortalılık süresine bağlı olarak 2 ile 4 yıl arasında değişen sürelerde yenileme garantisi sunuyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güvence Kapsamınızı poliçenizdeki teminatlar belirler.  Bu sebeple poliçenizi ayrıntılı bir şekilde inlemenizi tavsiye ederiz. Poliçenizi yaptırmadan ve acentemize uğramadan önce ürün hakkında ana hatlarıyla bilgi sahibi olabilmek için ise "Yatarak Tedavi" ve "Ayakta Tedavi" teminatlarını inceleyebilirsiniz..

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji, vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • ESWL, Gama Knife giderleri
 • Koroner anjiyografi
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Alçı uygulaması, basit yanık tedavileri ve 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (Gözlem, müşahede) 
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • 12 ay bekleme suresi sonunda doğum / sezeryan giderleri
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
 • Yurt dışında 30.000 Euro’ya kadar yatarak tedavi masrafları

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri %100 limitsizdir. Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yatarak tedavi giderleri %30 sigortalı katılım payı ile, doktor ücreti ise Türk Tabipleri Birliği asgari tarife ücretinin 2 katına kadar limitsiz karşılanır.

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

Okyanus Limitli Sağlık Sigortalıysanız, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında, ayakta tedavi giderleri %20 sigortalı katılım payıyla poliçede belirtilen limit kadar karşılanır.

Kontrol Mamografisi / Kontrol PSA: 

40 yaş ve üstü tüm kadın sigortalılarımız, meme kanserinin erken tanısının en etkili yöntemlerinden olan "Kontrol Mamografi" hizmetinden, 40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız ise prostat kanserinin en önemli tanı yöntemlerinden olan PSA hizmetinden, yılda 1 kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

Türkiye Bebek: 

Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibarıyla ömür boyu yenileme güvencesi ile sigortalanarak Türkiye Bebek olma avantajından yararlanıyor.

Check-up: 

Şirketimiz ile anlaşması bulunan sağlık kurumlarında yılda 1 kez check-up imkânından yararlanabilirsiniz.

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi  0 286 213 55 33 no’lu telefondan alabilirsiniz.


KASKO TEKLİF AL?
?

Captcha

HİZMETLERİMİZ