(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası ve DASK Fiyat Hesaplama - Quick Sigorta
Quick DASK Zorunlu DepremSigortası

 Quick DASK Zorunlu Deprem SigortasıNedir?

Quick DASK, başka bir deyişle zorunlu deprem sigortası yaptırarak depremin neden olabileceği maddi zararlara ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması hasarlarına karşı evinizi güvenceye alın.

Üç tarafı sadece denizlerle değil depremle de çevrili olan ülkemizin yaşadığı büyük acılar sonrası başlatılan bir uygulama: Zorunlu Deprem Sigortası.

Temel işlevi deprem ve depreme bağlı afetlerin ardından, halkın yaşaması muhtemel maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Buna bağlı olarak, özellikle şiddetli depremlerden sonra yaşanan travma süreçlerinin de hafif atlatılması sağlanıyor. Zira deprem mağdurları, en azından maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olmadıklarının bilincinde oluyor. Özellikle ailesinin ve çocuklarının deprem sonrası durumundan endişe eden bireylerin, asla ihmal etmedikleri bir uygulama: DASK – Zorunlu Deprem Sigortası.

Quick DASK Zorunlu Deprem SigortasıNasıl Hesaplanır?

DASK tarafından belirlenmiş Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama ölçekleri ve değişkenleri her şirket tarafından aynı şekilde uygulanır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası primleri her yıl yatırılmalı ve yeni poliçe düzenlenmelidir.

Bu noktada Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacak yapılarla ilgili hesaplama şekli şu şekildedir;

DASK Hesaplamasına Katılan Değişkenler

  • Yapının konuşlandığı risk bölgesi (Türkiye Resmi Deprem Haritasına göre)
  • Bina yapılış biçimi
  • Yapının yüzölçümü (brüt)

Bu değişkenlerin dâhil olduğu farklı tür hesaplamalar ile ortaya çıkan 15 farklı Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Bahsi geçen bu kriterler ışığında, ortaya çıkan rakamlar ve teminat tutarı ile DASK tarafından belirlenmiş sigorta bedeli tarife tutarları çarpılarak poliçenin sigorta bedeli hesaplanmış olur. Bu noktada birim metrekare fiyatlarında meydana gelen artışlara göre, her yıl Zorunlu Deprem Sigortası poliçe ve sigorta bedeli değişebilir.

Quick DASK Zorunlu Deprem Sigortası Merak Ettikleriniz

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (arsa değeri hariç, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınır.

+ Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir mi?
Hayır. Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı her sigorta şirketinde aynıdır.

+ Sigorta bedeli nasıl tespit edilir?
Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

+ DASK yenileme nasıl yapılır?
DASK Zorunlu Deprem Sigortası yenilemek için, öncelikle poliçenizin bitiş tarihini takip etmeniz gerekir. DASK poliçenizin süresi ve detayları hakkında her an bilgi alabileceğiniz bir portal mevcuttur. DASK tarafından resmi kayıtların sergilendiği bu portala, TC Kimlik No başta olmak üzere, DASK poliçe numarası, binanın kayıtlı olduğu il – ilçe gibi çeşitli bilgiler ile giriş yaparak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu noktadan sonra, eğer yenileme vaktiniz geldiyse yine buradan bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizin bitiş tarihinin üzerinden 30 gün geçmeden yenileme yaparsanız Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından size sunulan 10% indirim hakkına sahip olursunuz. Zorunlu Deprem Sigortası erken yenileme fırsatlarından 3 yıl üst üste yararlandıktan sonra, takip eden senelerde erken DASK yenileme indiriminiz yüzde yirmiye ulaşır.

+ DASK Adres No Nasıl Sorgulanır?
Adres kodu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından gerçekleştirilmiş olan 81 il, 919 ilçe ve 32 bini aşkın mahallesinde yer alan tüm konutlara ve adreslerine ilişkin 10 haneli benzersiz numaralara adres no denilmektedir. Bu şekilde ülkemizdeki bütün konutlar sayısal bir kimlik sahibi olmaktadır.

DASK adres numarasını muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. DASK adres kodu buradan ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulanmaktadır.

 


HİZMETLERİMİZ