Ortak Alan Paket Sigortası


Site, apartman gibi toplu yaşam alanları ile yönetici sorumlulukları için şimdi Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası var! Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Apartman Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek bir poliçede teminat altına alıyor.

Neden Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi Almalıyım?

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem” gibi kıymetler; yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa, pek çok riske karşı tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

“Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi” Kapsamında Sunulan Teminatlar:
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, su baskını
 • Yer kayması
 1. Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
 • Dolu
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Dahili su o İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • Yangın mali sorumluluğu
 1. Yangın, infilak
 2. Dahili su
 3. Duman
 4. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 1. Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlık
 2. Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
 • Taşınan Para Hırsızlık
 • Çalışanlar Tarafından Yapılacak Emniyeti Suiistimal
 • İşveren Sorumluluk
 1. Servis aracı ile taşıma ve dış görev esnasında oluşabilecek hasarlar ve manevi tazminat talepleri
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 1. Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk
 2. Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu
 3. Bina Parça Kopması Sorumluluk
 4. Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk
 5. Reklam Panosu/Totem Sorumluluk
 6. Kalorifer Dairesi Sorumluluk
 7. Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk
 8. Su Deposu Sorumluluğu
 9. Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu
 10. Otopark Sorumluluk
 11. Motorlu Araç Sorumluluğu
 12. Bedeni Zararlar
 13. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk
 • Ferdi kaza
 • Cam kırılması
 • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz sigortası
 • Portatif elektronik cihaz sigortası
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yakıt sızması
 • Kira kaybı
 • Geçici adres nakil
 • Çalışanlara ait eşya
 • Eksik sigorta koruması
 • Enflasyon koruması

Site Yönetimi Ortak Alan Sigorta Poliçesi ile sunulan bazı özel avantajlar ise şunlardır:

Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk

Yönetim hizmetleri ile bağlantılı olarak ortak alanlarda sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda; 

 • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
 • Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi,
 • Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri,

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı ortak alan yönetimini/yöneticisini güvence altına alır. Binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dahildir.

Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu

Yöneticinin çalıştırdığı kapıcı, bekçi vb. görevlilerle, binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeronlarının (mesleki sorumluluklara bağlı verilebilecek zararlar hariç olmak üzere) üçüncü kişilere verebileceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu

Sıhhi ve elektrik tesisatının üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Otopark Sorumluluk

Otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Bina Parça Kopması Sorumluluk

Binaya ait veya monte edilmiş olan parçaların düşmesi sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk

Ortak alanlar içindeki tamirat, tadilat ve renovasyon çalışmaları sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir.

Kalorifer Dairesi Sorumluluk

Kalorifer ve kazan dairesinde oluşabilecek kazalar sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk

Antenlerin ve güneş ısı kolektörlerinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Su Deposu Sorumluluğu

Depo ve/veya depo suyuna bağlı olarak üçüncü kişilerin zehirlenmesinden ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Motorlu Araç Sorumluluğu

Yönetime ait ve/veya yönetimin kullanımındaki karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamına girmemek kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

Bedeni Zararlar

Yangın, duman, infilak, dahili su nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk

Asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenmiştir.

 


HİZMETLERİMİZ